Kongens Fortjenestemedalje

Under stor festivitas på Rallaren i Ålen i går, 29.oktober, var mange gjester fra fjern og nær invitert til å feire 80-årsjubilanten Anders Reitan og 90-årsjubilanten Hans Kirkhus. Overraskelsen var stor da jubilantene ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje av Fylkesmann Brit Skjelbred!

hanskirhus-andersreitan-nearadio

Hans Kirkhus og Anders Reitan – glade og nydekorerte jubilanter!
Foto: Per Magne Moan, Nea Radio.

Les hva Per Magne Moan i Nea Radio skrev om festkvelden på nearadio.no.

Trøndelag Folkemusikklag gratulerer!!

Årsmøte og Trøndelagskappleiken 2017

UtropstegnVi er dessverre nødt til å avlyse Trøndelagskappleiken 2017, pga mangel på lokal arrangør.

Dette kan kanskje ha en sammenheng med det skal være to store arrangementer i Sør-Trøndelag sommeren 2017; Landskappleiken på Røros og Landsfestivalen i Oppdal.

Årsmøtet
Årsmøtet blir samme dag som kappleiken skulle ha vært på, lørdag 4.februar, mest sannsynlig i Trondheim. Årsmøtepapirer og nærmere info om tid og sted kommer, i henhold til vedtektene.

“Eg visste ikkje at du kunne danse” og dansefest i Trondheim 1.oktober

TrondheimFOLK inviterer til danseforestillinga “Eg visste ikkje du kunne danse” med folkemusikeren Britt Elise Skram og folkedanseren Anna Liv S. Gjendem.

Etter konserten blir det dansefest med Småviltlaget fra Rørostraktene.

dansefest_1okt2016

Opplev folkedans i både sceniske og uordnede former lørdag 1. oktober fra klokka 18. Billetter forhåndsselges på Hoopla og i døra.
Billett til forestilling OG dansefest:
Voksen: 300,- / Student: 180,- / Barn fra 6år: 100,-
Billett til enten forestilling eller dansefest:
Voksen: 200,- / Student: 120,- / Barn fra 6år: 50,-

“Eg visste ikkje du kunne danse” er en interaktiv danseforestilling av og med Anna Gjendem og Britt Elise Skram. Den tar utgangspunkt i tradisjoner fra Romsdal, og går nærmere inn på de små variantene som finnes i tradisjonene i forskjellige bygder. Anna Gjendem er utdannet utøvende tradisjonsdanser fra NTNU. Hun er profesjonell danser og med i Hildur Dansekompani, og bruker tradisjonsdans i undervisning i alt fra barnehager til gamlehjem. Britt Elise Skram er utdannet felespiller fra Norges musikkhøgskole. Hun jobber med undervisning, som freelance musiker, og er en del av band som Kystfolket.

Småviltlaget er en gammaldansgruppe fra Røros-området. De har holdt på i over tyve år og består av toneangivende folkemusikere fra området. De har gitt ut flere album og spilt til dans utallige ganger. Med sitt drivende rørosspill vil de få dansegulvet til å koke på Ila aktivitetshus!

Du kan se en teaser fra “Eg visste ikkje du kunne danse” her:https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=eohGOOSBCM4

Og sjekk ut Småviltlaget på Spotify eller Tidal!

Arrangementet er støttet av Kulturrådet og Trondheim kommune

Spørreundersøkelse fra FolkOrg

Fra FolkOrg har vi fått følgende henvendelse:

I styremøtet i mars i år fatta styret i FolkOrg eit vedtak om endring av kappleiksreglementet:

Styresak 2016/20     Resultat av spørjeundersøking om poenggjeving og rangering på Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk

Vedtak: Styret i FolkOrg vedtok desse endringane som eit resultat av spørjeundersøkinga om poenggjeving og rangering på Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk:

FolkOrg innfører same poengskala i alle klassar og på både Landskappleik og Landsfestival i gammaldansmusikk.

Den øvste 1/3 av deltakarane rangerast med poengsum, resten vert ikkje rangert.

Deltakarane i C-klassane kan få munnleg attendemelding frå dommarane om dei ønskjer det. Dommarane blir samde i formuleringar på førehand, men kan fordele arbeidet med å gje attendemeldingar imellom seg. Dei skal ikkje gi informasjon om plassering på dei som ikkje vart rangert.

Endringane vart prøvd ut under sommarens arrangement, og vi ønskjer no ei attendemelding på korleis de opplevde desse endringane. Ei uavhengig arbeidsgruppe har utarbeida undersøkinga og dei vil også analysere resultata av ho og kome med ei tilråding til styret. Styret vil så løfte saken opp på landsmøtet i FolkOrg 28.-30.april 2017.

Var du dommar på årets arrangement, vil du i tillegg få tilsendt ei eiga undersøking.

Vi oppmodar så mange som mogleg å svare på undersøkinga innan fristen 12.oktober.
Her er lenken: http://folkorg.no/sporjeundersoking-om-det-nye-kappleiksreglementet/

Med helsing
Linda Dyrnes

Trøndelag Folkemusikklag oppfordrer alle til å delta i spørreundersøkelsen!