Nytt styre i Trøndelag Folkemusikklag

På årsmøtet 8.februar ble det valgt nytt styre i TF:

Leder:
Marianne Dørum

Styremedlemmer:
– Linda Loktu – ikke på valg
– Gry Hoel – ikke på valg
– Ronny Kjøsen – ny, valgt for 2 år
– Ingeborg Ulberg Sommer – ny, valgt for 2 år

Varamedlemmer:
– 1.vara: Anbjørg Grevskott – ny, valgt for 1 år
– 2.vara: Mary Barthelemy – gjenvalg
– 3.vara: Tron Steffen Westberg – gjenvalg

Valgkomité:
– Sverre Børkås – 1 år igjen
– Liv Berit Luksengård – 2 år igjen
– Hans Brede – ny, valgt for 3 år

Det gamle styret ønsker det nye styret lykke til med videre arbeid!