Årsmøtet 2020

Det innkalles til årsmøte i Trøndelag Folkemusikklag, lørdag 8.februar kl. 17:00 på Oppdal Turisthotell.

Saker som skal opp til behandling på årsmøtet skal være med på saklista. De må derfor meldes til styret senest 5 uker før møtet.

Sakliste blir utsendt ca 3 uker før årsmøtet.