Årsmøtet – valg

I går ble det holdt Årsmøte i Trøndelag Folkemusikklag på Scandic Hotel Nidelven i Trondheim. Møtet forløp uten de store diskusjonene og det var heller ikke noen overraskelser ved valget.Men for sikkerhets skyld, dette er styret i TF:

Leder:
Torill Aasegg – gjenvalgt for 1 år.

Styremedlemmer:
1. Anne Bjørg Evensen Svestad – ikke på valg
2. Rikke van Ommeren – ikke på valg
3. Kristin Gravaune – ikke på valg
4. Elly Marri Aasegg – gjenvalgt for 2 år

Varamedlemmer:
1. Magne Rønning – gjenvalgt for 1 år
2. Ole Jørgen Tamnes – gjenvalgt for 1 år
3. Ole Erik N. Feragen – gjenvalgt for 1 år

Revisorer:
Astrid Øren – ny for 1 år
Ove Bekkos – ny for 1 år

Valgkomité:
1. Åslaug Bratberg – 1 år igjen
2. Torill Jørgensen – 2 år igjen
3. Jan Feragen – valgt for 3 år