Nytt styre i Trøndelag Folkemusikklag

På årsmøtet 8.februar ble det valgt nytt styre i TF:

Leder:
Marianne Dørum

Styremedlemmer:
– Linda Loktu – ikke på valg
– Gry Hoel – ikke på valg
– Ronny Kjøsen – ny, valgt for 2 år
– Ingeborg Ulberg Sommer – ny, valgt for 2 år

Varamedlemmer:
– 1.vara: Anbjørg Grevskott – ny, valgt for 1 år
– 2.vara: Mary Barthelemy – gjenvalg
– 3.vara: Tron Steffen Westberg – gjenvalg

Valgkomité:
– Sverre Børkås – 1 år igjen
– Liv Berit Luksengård – 2 år igjen
– Hans Brede – ny, valgt for 3 år

Det gamle styret ønsker det nye styret lykke til med videre arbeid!

I dag ble danser og tradisjonsbærer Peder Gullikstad gravlagt fra Røros kirke. Peder ble utnevnt til hedersmedlem i Trøndelag Folkemusikklag i 2016, sammen med kona Randi, for den enorme innsatsen de har gjort for dansen.

Vi lyser fred over Peders minne.

I dag ble Olav Mogstad gravlagt på kirkegården ved Havstein kirke i Trondheim. Han var Trøndelag Folkemusikklags første heders-medlem, utnevnt i 2006. Vi takker Olav for den enorme innsatsen og interessen han har vist for laget – senest ved å delta på TF’s årsmøte i Stjørdal i februar.

Vi lyser fred over Olavs minne.


Tonespor

Lørdag 23.mars kl. 19:00 presenteres den helt nye boka “Tonespor etter Gunnar Bjerkås”, på Oppdal Turisthotell. Boka inneholder 43 av de beste slåttene Gunnar Bjerkås komponerte og denne, og komponisten, skal presenteres i en konsert med solister, grupper og spellmannslag.

Billetter kan kjøpes på forhånd hos Oppdal Turisthotell eller på Spar, Oppdal. Det er også mulig å kjøpe billetter på døra. Pris er kr. 200,- og arrangøren tar kontant eller VIPPS (ikke kort!). Barn under 16 år går gratis.

Velkommen til en kveld med konsert, bokslipp og dans! Det blir også mulig å kjøpe kaffe, kaffemat og andre forfriskninger.