Gammeldans på Sund Folkehøgskole, 9.okt. 2018

Til musikere og dansere som er glad i Gammeldans

Spellmanslaget i BUL Steinkjer vil skape samspill-kveld for musikere, med åpne dører slik at alle kan få oppleve musikken.

Glad i å danse? Kom å dans!

Oppstart:
Sund folkehøgskole , 9.oktober Kl. 19:30.
Samspill fra kl. 19.30-21.00.
SLUTT KL 22:00
Med oppfølging følgende tirsdager:  13.november og 11.desember.

De som ønsker det, kan melde seg på for å bidra dansespilling videre utover kvelden. Maks 2 grupper pr. kveld førstemann til mølla.

Dette er gratis for alle, med tilbud om å kjøpe te/kaffe/brød. 

BUL har planlagt og tar initiativet til å starte dette, men håper dette kan bli et eget prosjekt for rekruttering der alle lagene kan delta på ei evaluering og videre satsing. Håper at vi kan få nye orkester og grupper til å oppstå, og at alle kan føle at vi kan bidra i et slikt tiltak.

Alle som vil delta oppfordres til å sende forslag på en melodi eller to til samspill, senest ei uke før vi møtes, gjerne med noter, lydfil, andrestemme og besifring om det er tilgjengelig. Alle melodier blir lagt ut og er tilgjengelig på nett ei uke før treffet.(dette er ikke helt på stell enda, vi tar utgangspunkt i melodier fra Inant-cd først)

MÅLET MED DETTE:

    • ER Å SKAPE EN ARENA DER VI KAN TREFFES Å SPILLE OG DANSE FOR Å GI LIV TIL FOLK OG MUSIKK
    • FÅ FRAM FLERE MUSIKERE OG DANSERE
    • TA VARE PÅ SLÅTTER/MELODIER SOM ER LAGA ELLER FORMA TIL TRØNDERSK FORM
    • GI TILBUD OM VARIERT DANSEMUSIKK

VI HÅPER AT OM NOEN ØNSKER Å LÆRE BORT EN TIL EN , ELLER MINDRE GRUPPE , OG AT ALLE SOM ØNSKER Å LÆRE MER GIR BESKJED SÅ PRØVER VI Å FÅ DET TIL.

Håper dette er av interesse.

Spellmanslaget BUL Steinkjer
V/Magnar Kluken