Jubileum

Denne høsten har Søndre Trondhjems Spellmannslag feiret 20-års-jubileum og Spelemannslaget i BUL i Nidaros har feiret 60-års-jubileum. Med middag, konsert og trivelig lag ble begge lagene feiret.

Styret i TF var representert begge steder, men gratulerer gjerne en gang til!