Konstituering av det nye styret

Det nye styret har nå hatt sitt første møte og vervene er fordelt slik:
Leder: Torill Aasegg (valgt på årsmøtet)
Nestleder: Anne Bjørg Svestad
Kasserer og sekretær: Elly Marri Aasegg
Styremedlem: Rikke van Ommeren
Styremedlem: Kristin Gravaune