Linker

Nyttige Linker:

FolkOrg (Folkemusikk- og Folkedansorganisasjonen i Noreg) http://www.
Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) https://www.folkemusikkogfolkedans.no/
Norsk folkemusikklag http://www.hf.ntnu.no/rff/organisasjonar/nfl.html
Noregs Ungdomslag http://www.ungdomslag.no/
Folkedans.com http://www.folkedans.com/
Hedmark Folkemusikklag http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
Gudbrandsdal Folkemusikklag
Møre og Romsdal Folkemusikklag http://www.folkemusikklag.no/
Jämtland/Härjedalens Spelmansförbund http://www.spelmansforbundet.se/index.html
Norsk musikkråd http://www.musikk.no/
Trøndelag musikkråd http://www.musikk.no/trondelag

Arrangementer:

Folkedansfestivalen http://folkedansfestivalen.no/
TrondheimFOLK http://www.trondheimfolk.com/
Hilmarfestivalen, Steinkjer http://www.hilmarfestivalen.no/
Landsfestivalen i Gammeldansmusikk http://www.landsfestivalen.no/
Landskappleiken http://www.landskappleiken.no/

Oversikt over ulike stønadsordninger:

Generelt: Sjekk helst de organisasjonene det gjelder for endringer i frister o.l.

Spesielt: Støtte til lokale musikktiltak
Frister: 1. september, 1. desember, 1. mars, 1. juni

Musikkverkstedordninga Frist: 15. november
Voksenopplæring (rettleiing) Frister: Sjekk med musikkrådene i fylkene (NT/ST) for frister som gjelder faste øvinger. (Enkelttiltak kan en søke til hele tida!)

Støtte til opplæring i medlemslagene. Ingen spesiell frist. FRIFOND Frist: Se FolkOrg sine sider.

Støtte til formidling av folkemusikk og folkedans
Her er det flere søknadsfrister, så besøk websidene til Rådet for folkemusikk og folkedans for nærmere informasjon.
Søknadsportal: http://www.rffsoknad.no/