Ny leder i TF

På årsmøtet i TF på Oppdal 6. februar, ble Magnar Kluken fra BUL i Steinkjer valgt til ny leder.