Ny organisasjon

Landslaget for Spelemenn (LfS) og Laget for folkemusikk (LF) har er slått sammen og Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg (FolkOrg) er stifta. Nå pågår det en navnediskusjon på www.folkemusikk.no. Her finnes også mer info om sammenslåinga.