Nye hedersmedlemmer og Trøndersk Folkemusikkpris

Under jubileumsmarkeringa under årets Trøndelagskappleik, ble det utnevnt nye hedersmedlemmer i Trøndelag Folkemusikklag:

Johan Eiliv Vestrum, Levanger
Olav Nyhus, Glåmos
Randi og Peder Gullikstad, Røros

TF setter stor pris på den enorme innsatsen alle disse har gjort i mange, mange år, både lokalt, regionalt og nasjonalt! 

Det ble også utdelt en helt ny pris: Trøndersk Folkemusikkpris. Denne gikk til Torill Aasegg fra Byneset, bl.a. for den mangeårige innsatsen hun har gjort for å fremme tradisjonsmusikken fra kystområdene i Trøndelagsfylkene.

liggenderoser