Nytt styre i TF

På årsmøtet i Trøndelag Folkemusikklag 1.februar ble det valgt nytt styre, men ikke ny leder. Det nye styret fikk derfor fullmakt av årmøtet til å velge ny leder blant de valgte styremedlemmene. Torsdag 27.februar ble kostitueringsmøte og første styremøte avholdt. Styret i TF 2014 ble seende slik ut:

Leder: Torill Aasegg, Spongdal (tidligere kasserer)
Nestleder: Eirin Folde, Vanvikan (ny)
Styremedlem: Ingvald Løge, Brekstad (gjenvalg)
Styremedlem: Torill Jørgensen, Røros (gjenvalg)
Styremedlem: Jørgen Nyrønning, Ålen (ikke på valg)

1.vara: Anne Bjørg Svestad, Limingen (ny)
2.vara, kasserer og sekretær: Elly Marri Aasegg, Spongdal (ny)
3.vara: Johan Vestrum, Levanger (gjenvalg)

Da ikke alle i styret har mulighet til å være så aktive som ønskelig, ble 2.vara godkjent av de tilstedeværende som ny kasserer/sekretær under styremøtet. Endringen er godkjent av valgkommitéens leder.

Nyvalgt leder ønsker nye styremedlemmer velkommen!