Nytt styre i Trøndelag Folkemusikklag

På årsmøtet sist lørdag ble det valgt nytt styre i Trøndelag Folkemusikklag. Nå ser styret slik ut:

Leder:
– Torill Aasegg – gjenvalgt
Styremedlemmer:
– Elly Marri Aasegg – ikke på valg
– Rønnaug Jørgensen – ny for 2 år
– Edith Therese Johnsen – ny for 2 år
– Sivert Skavland – ny for 1 år
Varamedlemmer (alle valgt for 1 år):
1. Lillian Hegseth
2. Mary Barthelemy
3. Tron Westberg