Søknadsfrister

Styret i Trøndelag Folkemusikklag ønsker så gjerne å bidra til at våre medlemmer og medlemslag kan få gjennomført sine prosjekter. Selv om vi så gjerne skulle hatt en langt større pengesekk å fordele fra, er det bare å søke. Send søknad til leder@trondelagfolkemusikklag.org, så tar vi søknaden opp i styret.

Nytt i år er at vi har innført to søknadsfrister:
1.april og 1.oktober.