Stønadsordninger

Styret i Trøndelag Folkemusikklag ønsker å bidra til at våre medlemmer og medlemslag kan få gjennomført sine prosjekter.

Send søknad til leder i TF, så tar vi søknaden opp i styret. Søknadsfrister:  1.april og 1.oktober.