Stønadsordninger

Styret i Trøndelag Folkemusikklag ønsker gjerne å bidra til at våre medlemmer og medlemslag kan få gjennomført sine prosjekter. Selv om vi så gjerne skulle hatt en langt større pengesekk å fordele fra, er det bare å søke. Send søknad til leder i TF , så tar vi søknaden opp i styret. Merk at søknadsfristene er:
1.april og 1.oktober.

Det finnes flere steder man kan søke om økonomisk støtte. FolkOrg har oversikt over endel av disse, og denne finner dere her:

http://www.folkemusikk.no/-soeknadskalender.4608089-137443.html

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes lokale/kommunale stønadsordninger som ikke er nevnt i denne oversikten.