Stønadsordninger

Det finnes flere steder man kan søke om økonomisk støtte. FolkOrg har en egen kalender over endel av disse, og denne finner dere her:

http://www.folkemusikk.no/-soeknadskalender.4608089-137443.html

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes lokale/kommunale stønadsordninger som ikke er nevnt i denne oversikten.