Styret

Vedtekter for Trøndelag Folkemusikklag
Føresegner for Trøndelagskappleiken
Reiseregningsskjema

Styret etter årsmøtet i 2018 består av:

For å sende e-post til hele styret:

Verv Navn Lag
Leder
Webmaster
Torill Aasegg
Trøndelag Folkemusikklag
Nestleder
Sekretær
Linda Loktu
Brekken Spell- og Danselag
Kasserer

Elly Marri Aasegg

Trøndelag Folkemusikklag
Styremedlem Edith Therese Johnsen Trøndelag Folkemusikklag
Styremedlem Gry Hoel Oppdal Spell- og Dansarlag
1.varamedlem Lillian Hegseth Ålen spell- og dansarlag
2.varamedlem Mary Barthelemy
Glåmos spellmannslag
3.varamedlem Tron Westberg Brekken Spell- og Danselag