Trøndelagskappleiken i Steinkjer 2012 – påmelding og priser:

Kappleik-komiteen er i gang med arbeidet og sjøl for dette arrangementet som ikkje er av dei riktig store er det mykje som skal på plass.

Påmeldingsfristen er 10. januar 2012

Send påmeldingsskjema til Knut Finserås, Kringla, 7711 STEINKJER eller som vedlegg i e-post til entan knut.finseras@ntfk.no eller magklu@online.no

For at påmeldinga skal vere gjeldande må deltakaravgift vere betalt inn og registrert på kontonummer 4410.35.39266 seinast den 12. januar

Deltakaravgiftene er:

  • Heidersmedlem               Ingen
  • Rekrutt                                Ingen
  • Enkeltpersonar                350 kr
  • Par og grupper                 550 kr
  • Lag                                    2 000 kr

 

Overnatting på flatseng på Steinkjer vidaregåande skule koster 200 kr pr natt inkl. frokost.

Spørsmål omkring påmeldinga kan rettast til Knut Finserås tlf 990 17 301 e-post knut.finseras@ntfk.no Eller Magnar Kluken tlf 920 52 012 e-post magklu@online.no

Vi ønsker alle musikkvener det beste for jula og det nye året!

 

Med helsing
Kappleik-komiteen