Trøndersk Folkemusikkpris

Prisen skal gå til:

  • utøver(e) som har gjort en ekstraordinær innsats for trøndersk folkemusikk, innen sitt tradisjonsområde, eller på tvers av tradisjonsområder i de to trønderske fylkene.
  • utøver(e) som særlig legger vekt på innsamling og formidling av trøndersk folkemusikk. Ikke nødvendigvis noen med gode resultater på kappleiker og lignende, men som likevel er en viktig tradisjonsutøver. Prisen setter slik ikke krav til at utøveren må inneha en suveren teknikk.
  • en komponist som skaper ny musikk i tradisjonell stil. Prisen kan også gå til utøvere som går nye veier med tradisjonsmusikken, i samarbeid med andre stilarter.

Vi har vært så heldige å få Coop Midt-Norge som sponsor.

Tildelinger:

2016 – Torill Aasegg, Byneset
2018 – John Ole Morken, Ålen/Sigdal